Designed bySUNIL JADHAV
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

महत्वाचे सामान्य ज्ञान


आपल्या विद्यार्थीनां विविध स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी 

सामान्य ज्ञानाची आवश्यकता असते. त्यासाठी त्यांना उपयोगी पडेल 

असे सामान्य ज्ञान येथे उपलब्ध केलेले आहे.

  1. स्वरमाला
    2. प्रसिध्द व्यक्तींची संपूर्ण नावे

    3. दहा दिशा

    4. नक्षत्रे - अठ्ठावीस

    5. सूर्याची बारा नावे

    6. सात वार

    7. मराठी महिने

    8. इंग्रजी महिने व त्यांचे दिवस

    9. पंधरा तिथी (शुक्लपक्ष व कृष्णपक्ष)

   10. सहा ऋतु व त्यांचे महिने

   11. बारा राशी