Designed bySUNIL JADHAV
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

वर्ग शिस्तीचे उपक्रम               १)                 मराठी ‘हिंदी’ इंग्रजी पुस्तकातील कवितांचे गायन करण्यास 

     सांगावे.

२)                 विविध विषयातील निवडक  घटकांचे वाचन  घ्यावे.


  
3)                 पुस्तकतील एखादा परिच्छेद देऊन  शुद्धलेखनाचा सराव 
      
     करवून घ्यावा.


       ४)  हस्ताक्षर सराव  करवून घ्यावा .


       ५)  सोपे विषय  देऊन वाद- विवाद स्पर्धा घ्याव्यात .

       ६)  स्थानिक  परिस्थितीनुसार निबंध लिहून घेणे ,माहिती गोळा 

           करणे इ .उपक्रमाचा वापर करावा.

       ७) त्या त्या  महिन्यात येणाऱ्या सणाची माहिती ,महान    

          व्यक्तीच्या जयंती –पुण्यतिथी या विषयांवर  लिखाण करण्यास 

          सांगावे.

       ८)  वर्तमानपत्रातील दिनविशेष ,वैज्ञानिक ज्ञान,बोधकथा इ.   

           गोष्टींचे वाचन करण्यास सांगावे .

       ९) विविध विषयातील कृतियुक्त  उपक्रम  करण्यास द्यावेत .