Designed bySUNIL JADHAV
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

ज्ञानरचनावादी वर्ग साहित्य यादी

ज्ञानरचनावादी  वर्ग बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य यादी 

▪झाकणे

▪प्रकल्पासाठी चित्र , कागद

▪तक्ते

▪वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या

▪प्लास्टिक बॉक्स

▪पणत्या , सुगडे

▪रंगीत खडे

▪गारगोट्या

▪कापुस

▪लोहचुंबक

▪भिंग

▪दुर्बीण

▪सेल , बल्ब

▪सोलर पॉवर

▪छोटी मोटार

▪थर्माकोल च्या गोळया

▪लेस

▪टाचण्या

▪स्टेपलर

▪धान्य, पदार्थ नमुणे

▪पंचिंग , टोच्या, लेस

▪शेंगांची टरफले

▪पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या

▪वाळलेले भोपळे

▪विविध बिया

▪डबे

▪ माऊंट बोर्ड

▪ ड्रॉइंग पेपर

▪ प्रकल्प पुस्तके

▪ चार्ट , चित्र

▪ थर्माकोल शीट

▪ फाईल

▪ फेविकॉल

▪ कटर

▪ कात्री

▪ वेल्वेट कपडा

▪ दाब पिन

▪ मार्कर पेन

▪ स्केच पेन

▪ पट्टी

▪ नोटा सत्यप्रती

▪ डिंक

▪ रंग - ब्रश

▪ चिकट टेप , रंगीत टेप

▪ वेगवेगळ्या आकाराचे बटण , ग्लास,  

     डिश, बॉक्स, ट्रे, बरणी, चमचे, काड्या,

     स्ट्रॉ, मणी,सुई,दोरा, रंगीत दोरे , काचेचे ग्लास , कापड ,

▪ गोट्या

▪ वर्तमान पत्र रद्दी

▪ स्टिकर

▪ प्लास्टर अॉफ पँरीस PUP

▪ खळ

▪ पताका कागद

▪ मार्बल पेपर

▪ काचेच्या पट्या

▪ बांगड्या

▪ बांगडीच्या काचा

▪ मेणबत्या

▪ काडेपेट्या, व काड्या

▪ खोके

▪ सुतळी , तंगुस

▪ चित्रकला वही , पुस्तक

▪ कार्यानुभव वही , पुस्तक

▪पोस्टकार्ड

▪बाभळीचे काटे

▪मोजपात्र

▪चंचुपात्र , परिक्षा नळ्या

▪ स्प्रे पंप बाटली

▪खेळणी, प्राणी , वाहणे, डॉक्टर किट, भांडीकुंडी, व इतर मॉडेल

▪चिमटे

▪नारळ , करवंट्या

▪कला , कार्यानुभवासाठी साहित्य

 व इतर आनुषंगिक साहित्य.

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
१) भाषा

▪ अक्षरकार्ड

▪ शब्दकार्ड

▪ शब्दपट्टया

▪ वाक्यपट्टया

▪ स्वरचिन्हाधारीत शब्द

▪ जोडशब्द

▪ कविताफलक

▪  इंग्रजी अक्षरे

▪ मराठी-इंग्रजी वाक्ये

 व इतर आनुषंगिक साहित्य.


`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
``
२ )इंग्रजी


▪ इंग्रजी अक्षरे
▪ मराठी-इंग्रजी वाक्ये
▪ Singular-plural
▪ Verb form
▪ Word Hanger
▪ Related words
▪ Rhyming words
▪ Synonymous
▪ Antonyms
▪ Capital-Small letters
▪ Word formation
        And some essential !


```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
`
  
३)गणित

@संख्याकार्ड

@ अंककार्ड

@ भौमितीक आकार

@लहान-मोठा, लांब -आखुड,उंच-ठेंगणा

@नाणी -नोटा

@घड्याळ

@चित्र स्टँम्प

@बेरीज- वजाबाकी मॉडेल

@मनी माळा

@उजळणी अंकात - शब्दात

@चिन्ह +  -  × ÷ = <  >

@ रू १ ते १०००च्या विद्यमान नोटा

@दोन-तीन, चार-पाच, सहा-सात अंकी संख्या घरे

@वर्ग व वर्गमुळ

@ लहान-मोठे संख्या

 व इतर आनुषंगिक साहित्य.