Designed bySUNIL JADHAV
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

E - Learning (शैक्षणिक व्हिडीओ)

आपल्या विध्यार्थ्याना अध्यापन करत असताना या व्हिडीओचा 

वापर करावा. त्यामुळे अध्ययन अध्यापन अधिक परिणामकारक 

होईल.