Designed bySUNIL JADHAV
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

भोजनप्रसंगी मुलांनी म्हणायचा श्लोक

                          भोजनप्रसंगी मुलांनी म्हणायचा श्लोक

                               देवा अन्न दिलेस मज तू
                               तुझे आभार मानू किती
                              आईनेही पदार्थ सुंदर किती
                               केले प्रयासे अति
                               वाया न दवडीन अन्न कणही
                                     मी जेवतांना कदा,
                              देसी तूच सुबुध्दी शक्ती मजला
                                        या अन्नरूपे सदा ।